تغيير آدرس ايميلسرعت و امنیتدریافت ایمیل در کسری از ثانیه, عدم نگهداری ایمیل در سرور بیش از 30 دقیقه.


دریافت هوشمند ایمیلتا زمانی که در سایت حضور داریددریافت ایمیل ادامه خواهد داشت و نیازی به تمدید زمان ندارید


جلوگیری از دریافت هرزنامهایمیل موقت 30mail.ir,سایتی مطمئن برای جلوگیری از دریافت هرزنامه و دریافت ایمیل های ناخواسته در آدرس ایمیل اصلی شما
آخرین اخبار

یکم اسفند 1393

آغاز فعالیت سایت 30mail.irسایت 30mail.ir فعالیت خود را به عنوان یکی از اولین سرویس های ایمیل موقت ایرانی آغاز کرد.


درباره سرویس ایمیل موقت

بیشترین موارد استفاده از ایمیل موقت